Kas­vat­ta­ja

"Mah­dol­li­sen rajat löytyvät vain kul­ke­mal­la hieman niiden yli, mah­dot­to­muu­teen." - Kir­jai­li­ja Arthur C. Clarke

Kennel  Monsterosa kasvattaa bra­si­lian­ter­riei­rei­tä kotioloissa. 

Kasvattajan peruskurssin olen käynyt vuonna 2008 ja  jatkokurssin 2011. Tavoitteenani on kasvattaa terveitä ja hyväluonteisia  koiria, jotka ovat käyt­tö­tar­koi­tuk­seen­sa soveltuvia ja rotumääritelmän  mukaisia. Harrastukseen perustuva kasvatustyö on minulle sydämen asia,  niinpä jokainen pentueeni on tarkan harkinnan ja mietinnän tulos. Määrä  ei korvaa laatua. Koirat elävät kanssamme ja kulkevat mukanamme  elämässämme. Minulle eläinten hyvinvointi on ensisijaisen tärkeä asia.

Kartutan  tietojani harrastamistani roduista, koiranjalostuksesta ja koirien  hoidosta yleensä. Perehdyn kasvattamaani rotuun niin, että tunnen hyvin  sen voimassa olevan rotumääritelmän ja käyttötarkoituksen. Olen  sitoutunut antamaan omistamieni koirien tutkimustulokset julki, enkä  muutenkaan salaa koirieni vikoja tai sairauksia. Annan avoimesti tietoja  koirieni ominaisuuksista. 

Kaikki Kennel Monsterosan jalostukseen  käyttämät koirat tulee olla silmä- ja polvitarkastettuja. Kehoitan myös  kasvattieni omistajia tutkituttamaan koiransa, vaikka koiraa ei  jalostukseen käytettäisikään. Periaatteenani on, etten pennuta alle  kaksi vuotiasta koiraa, lasten ei tarvitse saada lapsia. Koiran pitää  olla mielestäni kasvanut aikuiseksi sekä henkisesti että fyysisesti. En  myöskään rasita narttua liian tiheillä pennutuksilla. 

Omat koiramme ovat  Kennelliiton määräysten mukaan rokotettuja ja madotettuja. Pyrin myös  kouluttamaan koirani parhaan taitoni ja kykyni mukaan, jotten ketään  koiranpidollani häiritsisi. 

Olen harrastanut brassien kanssa agilityä, rally-tokoa sekä  kaveri- ja lu­ku­koi­ra­koi­ra­toi­min­taa. Lisäksi käymme näyttelyissä säännöllisen  epäsäännöllisesti. Kasvattajan työn tuloksien mittaamisessa näyttelyt  ovat yksi hyvä keino, muttei suinkaan ainoa.

Pennut  kasvavat niin ikään kanssamme samoissa tiloissa. Ne tottuvat kodin  ääniin ja toisiin koiriin. Myydessäni koiran teen kirjallisen sopimuksen  Kennelliiton vahvistamaa lomaketta käyttäen. Kauppahintaan sisältyy  rekisteritodistus ja kirjalliset hoito-ohjeet. Luovuttaessani koiran  sijoitukseen niin, että jalostusoikeus säilyy minulla, teen tästä  kirjallisen sopimuksen Kennelliiton si­joi­tus­so­pi­mus­lo­ma­ket­ta käyttäen.  En myy koiraa osa- tai erämaksulla. 

Toivon,  että pennut pääsevät aktiivisiin, harrastaviin koteihin ensisijaisesti  perheenjäseniksi. Tulevalta kodilta toivon myös yh­teis­työ­ha­luk­kuut­ta  jatkossakin. Toivon kuulevani pennusta läpi sen koko elämän. Pennut  luovutetaan rekisteröityinä, mikrosirutettuina, elänlääkärin  tarkistamina, pentupaketin kera 10 viikon iässä, ja tottakai kasvattajan tuki ja apu on aina  saatavilla! 

1618941462706_PC111798-me.jpg


About the breeder, Kennel Monsterosa and its operating principles.


Kennel  Monsterosa breeds Brasilian Terriers on a small scale in our home. I  have taken the breeders basic course in 2008 and the breeders advanced  course in 2011. My goal is to breed healthy, well-mannered dogs that are  suitable to their intended purpose and agree with the breed standard.  Breeding is a matter of heart to me so every mating is thoroughly  thought out. Quantity does not substitute quality. 

The dogs live their  lives with us and go where we go in our lives. To me the well-being of  animals has the highest priority.

I  educate myself on the breeds I have, breeding and on general dog care. I  make myself familiar with the dogs I breed so that I know their valid  breed standard and purpose. I am committed to publishing the health  results of my dogs and to general openness about my dogs’ faults or  maladies. I will openly give information about my dogs’ properties. 

All  dogs used for mating by Kennel Monsterosa must have their eyes and knees  officially checked by a qualified veterinarian. I also encourage the  owners of Monsterosa dogs to have their dogs checked even if the dog is  never used for breeding. 

My principle is that I do not mate dogs under  the age of two years. Children do not need to have children. By my  standards, a dog has to be both mentally and physically grown up before  mating. I do not strain the bitches by mating them too often. Our dogs  are vaccinated and dewormed according to the Finnish regulations. 

I aim  to train my dogs to the best of my ability so that I do not disturb  anybody by having dogs. 

I train agility with my dogs and one is a buddy  dog with the Finnish kennel club. We also attend dog shows on a  regularly irregular basis. Dog shows are a good but not the only way of  getting feedback about your work as a breeder.

The  puppies are born and grow in our living quarters with us. They get used  to the sounds of a home and to being around other dogs. When selling a  dog, I make a written agreenment using the official form by the Finnish  kennel club. When placing a dog on breeding terms, I use the official  form by The Finnish kennel club. The price of the dog includes all  registration fees, related documents and a written guide to dog care.  When handed over, the puppies are registered, microchipped, checked by a  veterinarian, dewormed and come with an ample starting package. The  help and support of the breeder is always available. I hope that the  puppies’ new homes are active and treat their dogs as members of the  family. I favor homes with dog-related hobbies. I would very much like  to hear about the dogs throughout their lives.

All contacts are welcome!

Ota yhteyttä

+358 40 777 0248

kennel.monsterosa@gmail.com


Lahti, Suomi / Finland

Arvot

Kennel Monsterosa luovuttaa pennut aikaisintaan 10 viikon iässä. Aloitamme huolellisen sosiaalistamisen turvallisissa oloissa. 

Pennun mukana saat kasvattajan elinikäisen avun ja ohjauksen, kattavan pentupaketin pentuohjeella ja mahtavan Monsterosa-yhteisön tuen. 

Kas­vat­ta­ja

Heidi Kykkänen


Kasvattajan peruskurssi 2008.

Kennelnimi 2009.

Kasvattajan jatkokurssi 2011.

Lukukoiraohjaaja.

Koulukoiraohjaaja.

© Kennel Monsterosa. Kaikki oikeudet pidätetään.

Privacy Policy